Świadczenie usług z zakresu działalności kulturalnej na potrzeby koncertu „Gramy dla Europy” w ramach obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE

Data publikacji: 10.04.2019
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 10.04.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług z zakresu działalności kulturalnej na potrzeby koncertu „Gramy dla Europy” w ramach obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE

 

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług z zakresu działalności kulturalnej na potrzeby koncertu „Gramy dla Europy” w ramach obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE, tj. zapewnienie udziału artystów, tancerzy, akrobatów, kaskaderów, wizualizacji i felietonów oraz reżysera światła

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30.04.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Marzena Strąk