Realizacja projektu pn. Plenerowe Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż – Wielkie Zwycięstwa”

Data publikacji: 26.06.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonejna podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją widowisk.

 

Data wszczęcia postępowania: 24.06.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Realizacja projektu pn. Plenerowe Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż – Wielkie Zwycięstwa”

 

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja projektu pn. Plenerowe Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż – Wielkie Zwycięstwa”, w tym koncepcja, scenografia, reżyseria, muzyka – opracowanie ścieżki dźwiękowej, oświetlenie efektowe, zapewnienie udziału aktorów oraz lektorów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 15.09.2020 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.06.2020 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

  dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.