Realizacja ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

05.04.2018
Autor: awoznicka
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją konkursów.

 

Data wszczęcia postępowania: 05.04.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Realizacja ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  15.12.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.04.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Edward Chudzik