Publikacja książki ”Bańki i płoty”

Data publikacji: 31.12.2010
3 minuty

Książka Na gapę. Festiwal Passengers 2007 2009. Zapiski z podróży to publikacja, której roboczy tytuł brzmiał Bańki i płoty. 12 tekstów, które się na nią składają, było inspirowanych konferencjami, panelami dyskusyjnymi oraz działaniami artystycznymi zrealizowanymi w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Publicznej Passengers. Książka porusza tematykę funkcjonowania współczesnej kultury w przestrzeni publicznej miasta.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej "IN SITU".

Autorami tekstów są przedstawicielami wielu różnych dyscyplin, zajmujących się kulturą: socjologii, teorii kultury, antropologii, filozofii, a także specjalistami zajmującymi się problematyką miasta (urban studies) - urbanistyki, teorii architektury, designu.

Roboczy tytuł książki inspirował się w sensie bezpośrednim dwoma centralnymi elementami festiwalu Passengers - "Kuechenmonument" - projektu artystycznego autorstwa raumlabor_berlin, który został zrealizowany podczas I edycji Festiwalu Passengers w 2007 roku. Był on formalnie dmuchaną, plastikową "bańką", ustawioną w samym centrum Warszawy, półprzezroczystą rzeźbą w przestrzeni publicznej miasta. Tytułowe płoty zaś odnoszą się do zamkniętych osiedli, które są symbolem procesu postępującej prywatyzacji kultury, dzielenia i grodzenia miast - co było motywem przewodnim II edycji Festiwalu (2008). Tytułowa bańka jest także metaforą specyficznej pozycji artysty i intelektualisty w kulturze współczesnej - chronionego i oddzielonego od niej cienką, półprzezroczystą barierą. Nawiązuje ona także do kondycji mieszkańców współczesnych miast, którzy będąc wyalienowani, pozostają w symbolicznym związku z otaczającym ich światem.

Autorzy podchodzą do problemu wielowątkowo, ujmując tak różnorodne tematy, jak:

- wschodnioeuropejska przestrzeń publiczna,

- wpływ spekulacyjnego kapitalizmu na funkcjonowanie kultury,

- codzienne rytuały warszawskiej klasy średniej i ich partycypacja w życiu kulturalnym miasta,

- zamknięte osiedla jako przykłady neoliberalnego porządku,

- sztuka publiczna Europy Wschodniej jako nowy fenomen kultury.

 

Książka jest publikacją dwujęzyczną - każdy tekst napisany jest w języku polskim i angielskim.