Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów)

Data publikacji: 31.12.2010
2 minuty

Celem  projektu było określenie potencjału oferty edukacyjnej przygotowanej przez wielkopolskie placówki muzealne dla najmłodszych odbiorców.

Projekt został zrealizowany przez Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura-Edukacja-Języki.

Jego celem było rozpoznanie i określenie oferty kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży w zakresie kultury regionu. Badaniami jakościowymi objęto 24 muzea o profilu etnograficznym i regionalnym, znajdujące się na terenie Wielkopolski. Projekt miał charakter etapowy: począwszy od rozpoznania ofert wybranych jednostek, poprzez przeprowadzenie szeregu ankiet i dokonania obserwacji uczestniczącej w środowisku nadawców - muzeów oraz odbiorców - placówek oświatowych, aż po opracowanie ekspertyz pozwalających na modyfikację oferty i dobór odpowiednich treści nauczania.