Ogólnopolska Konferencja ”Instytucje kultury w czasach kryzysu - forum samorządowe” 20-21 maja 2009

Data publikacji: 21.01.2011
9 minut

Większość instytucji kultury, po ich przejęciu przez nieprzygotowane do tego samorządy, narzuciło swym nowym, samorządowym organizatorom stary model m.in. ilościowej oceny ich działalności. Instytucje mogą więc produkować mizerny produkt, a samorządy nie mają instrumentów do ich właściwej oceny i weryfikacji. Z drugiej strony instytucjom brakuje mechanizmów obronnych przed zbyt znaczącą ingerencją samorządów. M.in. nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy ogólnopolskij konferencji "Instytucje kultury w czasach kryzysu - forum samorządowe", która odbyła się w dniach 20-21 maja 2009 r. w Poznaniu.

Polityka kulturalna państwa realizowana jest poprzez różnego typu instrumenty prawne i finansowe. Wśród instytucji kultury niewiele jest jednak placówek prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami większości z nich są samorządy. Kreują one własną politykę regionalną i lokalną.


- Czy samorządy radzą sobie z prowadzeniem instytucji kultury w sposób efektywny i zgodny z ich zadaniami statutowymi?

- Czy statuty i organizacja instytucji są adekwatne do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, czy odpowiadają na potrzeby konkurowania w skali międzynarodowej i prowadzenia nowoczesnych form edukacji kulturalnej?

- Wreszcie, czy samorządy stawiają instytucjom kultury zadania związane z rozwojem cywilizacyjnym regionów, najwyższą jakością  działań?


Na te pytania nakładają się kolejne, związane z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie. Dochodzą informacje o wstrzymaniu realizacji projektów kulturalnych, o cofnięciu finansowania dla nich z różnych źródeł. Kryzys jednak zawsze jest pewną szansą. W wypadku instytucji kultury być może szansą na przebudzenie ze stagnacji i stabilizacji, na realną zmianę funkcji i modeli funkcjonowania, na prawdziwy skok cywilizacyjny.

Dlatego mówiąc o „instytucjach kultury w kryzysie” mamy też na myśli kryzys modelu działalności instytucji. Nie jest to kryzys, który pojawił się nagle. Wynika z szeregu zaniechań ze strony państwa, a później samorządów; zaniedbań od samego przełomu ustrojowego, tolerowanych podczas reformy administracyjnej i przekazania instytucji samorządom.

Podczas Konferencji uczestnicy wspólnie zastanowiali się nad tym, czy instytucje odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych, czy realizują ambicje tych społeczności, czy są w stanie konkurować w skali międzynarodowej, być wizytówką miast, regionów.


PROGRAM KONFERENCJI


wtorek, 19 maja 2009 (Teatr Nowy – Trzecia Scena, ul. Dąbrowskiego 5)

20:00 Program artystyczny: Faust, reż. Janusz Wiśniewskiśroda, 20 maja 2009
(Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. św. Marcin 87)

9:30 - 10:00 Otwarcie Konferencji:

- Dr Monika Smoleń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

- Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania

- Prof. dr hab. Jacek Sójka - Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM

10:00 - 11:00 Instytucje kultury wobec przemian kultury polskiej w latach 1989-2009 - globalizm, lokalność, kryzys.

- Prof. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski - Kierownik Katedry Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wieloletni dyrektor Instytutu Kultury w Warszawie.

Na jakich kryteriach oprzeć wybór modelu organizacji i finansowania kultury?

- Dr Jan Szomburg - Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, organizator Kongresów Obywatelskich.

11:00 - 11:30 Przerwa

11:30 - 13:00 Dwugłos: Polityka kulturalna państwa i regionów wobec instytucji kultury w Polsce – jak tworzyć wspólną politykę w zdecentralizowanym państwie?

- Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletni badacz obszaru kultury w samorządach.

- Dr Monika Smoleń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13:00 – 13:15 Przerwa

13:15 – 14:00 Instytucje kultury w czasach kryzysu. Wyzwania i zagrożenia – w jakich warunkach możliwa jest transformacja i nowoczesny model funkcjonowania instytucji?

- Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2001-2005 Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz Wicepremier Rządu RP.

14:00 – 14:45 Dyskusja

16:30 – 18:30 Debaty sekcyjne: Instytucje samorządowe – właściwe modele, dobre praktyki.

1. Prawo pracy i jego ograniczenia w kontraktowaniu pracy artystycznej. (Aula Lubrańskiego – Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1)
2. Zarządzanie zmianą w instytucjach kultury.  (Sala 111 – Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10)
3. Programowanie i ocena jakości pracy instytucji kultury. (Sala nr 17, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1)
4. Nieznane formy upowszechniania kultury. (Aula Nova, Akademia Muzyczna, ul. św. Marcin 87)

19:00 Program artystyczny : Platforma Artystyczna Zenona Laskowika - Co się dzieje, co się dzieje - (Teatr Animacji - Centrum Kultury Zamek, ul. św. Marcin 80/82)

20:30 Bankiet wydany przez Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania - (Centrum Kultury Zamek, ul. św. Marcin 80/82)

od 21:30 Zapraszamy do klubu Pod Pretekstem. Muzyka na żywo oraz 10% zniżki za okazaniem identyfikatora konferencyjnego.
(Pod Pretekstem, Dziedziniec Różany Centrum Kultury Zamek, wejście od ul. Kościuszki)czwartek, 21 maja 2009
(Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. św. Marcin 87)

9:00 – 10:00 Sprawozdania moderatorów debat sekcyjnych z dnia 20 maja 2009.

- Dr Przemysław Kieliszewski | Dr Marcin Poprawski | Jacek Nowiński | Piotr Landsberg

Prezentacja koncepcji transformacji instytucji upowszechniania kultury w Polsce.

- Dr Przemysław Kieliszewski | Dr Marcin Poprawski - Instytut Kulturoznawstwa UAM

10:00 – 11:00 Rozwiązania instytucjonalne w sferze kultury. Dylematy i rekomendacje.

- Prof. dr hab. Michał Kulesza - Kierownik Zakładu Nauki Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Były podsekretarz i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu ds. reformy administracji publicznej.

11:00-11:30 Przerwa

11:30 – 13:00 Dyskusja panelowa: Czego pragną samorządy? Czy i jakiego wsparcia ze strony państwa w zakresie organizowania działalności kulturalnej potrzebują?

- Moderator: Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
- Uczestnicy: przedstawiciele polskich samorządów i samorządowych instytucji kultury.

13:00 – 13:45 Podsumowanie i wnioski.
- Prezentacja Forum Edukacji Kulturalnej – Fundacja Kultury.
- Prezentacja Musica Sacromontana – Festiwalu Muzyki Oratoryjnej.
- Zaproszenie do Sieci dobrych praktyk – Samorządowego Obserwatorium Kultury.

14:00 Zakończenie konferencji