Narodowe Śpiewanie w … - kompleksowa organizacja cyklu 14 koncertów.

Data publikacji: 26.09.2018
Autor: awoznicka
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 26.09.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Narodowe Śpiewanie w … - kompleksowa organizacja cyklu 14 koncertów.

Cz. 1 - koncert w Kielcach

Cz. 2 - koncert w Opolu

Cz. 3 - koncert w Rzeszowie

Cz. 4 - koncert w Białymstoku

Cz. 5 - koncert w Krakowie

Cz. 6 - koncert we Włoszakowicach

Cz. 7 - koncert we Wrocławiu

Cz. 8 - koncert w Szczecinie

Cz. 9 - koncert w Kaliszu

Cz. 10 - koncert w Bydgoszczy

Cz. 11 - koncert w Gdańsku

Cz. 12 - koncert w Katowicach

Cz. 13 - koncert w Warszawie

Cz. 14 - koncert w Łodzi

 

Opis przedmiotu zamówienia: Narodowe Śpiewanie w … - kompleksowa organizacja cyklu 14 koncertów, w tym zapewnienie wykonawców i realizację przez nich programu artystycznego oraz przeprowadzenie działań produkcyjnych.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15.10.2018 - 06.12.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.09.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Edward Chudzik