Kongres Kultury w województwie śląskim (23 - 25 września)

Data publikacji: 31.12.2010
2 minuty

Kongres Kultury Województwa Śląskiego był pierwszą od 12 lat okazją do debaty nad stanem kultury regionu oraz zasadami funkcjonowania i finansowania instytucji kultury. Stał się istotnym wkładem w walkę ze stereotypem czarnego Śląska. Wszak - w myśl motta strategii rozwoju kultury województwa  śląskiego - Kultura powinna być jak powietrze, którym oddychamy!

Kongres zorganizował Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kongresu.

Kongres Kultury w Województwie Śląskim, który odbył się w dniach 23 - 25 września 2010 r., będąc odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska animatorów, twórców i menedżerów, kontynuował na szczeblu regionalnym debatę zapoczątkowaną przez Kongres Kultury Polskiej (Kraków 2009) oraz bazował na doświadczeniach Kongresu Kultury Górnego Śląska (1989), które zostały wykorzystane m.in. podczas prac nad "Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006 - 2010". Podczas trzydniowego Kongresu zaprezentowana została panorama kulturalna województwa śląskiego, obrazująca polifoniczność kultury regionalnej: elitarnej, rozrywkowej, lokalnej, niszowej. Przedstawiciele samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyli w debatach, panelach, prezentacjach dobrych praktyk - eksponujących (zresztą zgodnie z założeniami kampanii społecznej "Kultura się liczy") znaczenie kultury w procesie rozwoju społeczno - gospodarczego.

W ramach przygotowań do Kongresu przygotowane zostały raporty, które można znaleźć tutaj.