Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie”

Data publikacji: 25.06.2019
Autor: akazimierczak
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej
w związku z organizacja koncertu

 

Data wszczęcia postępowania: 25.06.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie”

 

Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie wykonania koncertu przez Narodowa Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie”

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 listopada 2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.06.2019

 

 

                                                                                                                                                                         Edward Chudzik

Zastępca Dyrektora

                                                                                                                                                          Narodowego Centrum Kultury