Koncert charytatywny pt. „Muzyka czyni cuda”

22.11.2017
Autor: awoznicka
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Data wszczęcia postępowania: 21.11.2017 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Koncert charytatywny pt. „Muzyka czyni cuda”.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie występu artystycznego przez Juana Diego Flóreza w ramach koncertu charytatywnego pt. „Muzyka czyni cuda”, który odbędzie się w dn. 29.11.2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  29.11.2017 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.11.2017 r.

Edward Chudzik

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury