Kompleksowa organizacja Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia

Data publikacji: 16.04.2020
Autor: akazimierczak
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej w związku z organizacją festiwalu

 

Data wszczęcia postępowania: 16.04.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja  Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja  Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, w tym: zapewnienie udziału artystów, przygotowanie zaplecza techniczno-logistycznego, działania promocyjne

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 03-06.09.2020 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.04.2020

 

Edward Chudzik

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury