Kampania edukacyjno-kulturalna: Symbole Narodowe – tradycja i współczesność

Data publikacji: 11.10.2019
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej

 

Data wszczęcia postępowania: 10.10.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: kampania edukacyjno-kulturalna: Symbole Narodowe – tradycja i współczesność

 

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i wykonanie narzędzi edukacyjnych i ich wdrożenie wraz z przeprowadzeniem warsztatów szkoleniowych oraz zapewnienie materiałów edukacyjnych na podstawie projektów koncepcyjnych dostarczonych przez Zamawiającego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata
2017-2022; kampania edukacyjno-kulturalna: Symbole Narodowe – tradycja i współczesność.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10.12.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.10.2019

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW