III. Czy Polsce potrzebna jest przemysłowa polityka kulturalna?

Data publikacji: 11.05.2010
3 minuty

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i  przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i  podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może powinna podlegać aktywnej polityce państwa? A jeśli tak, to czy rozwój przemysłów kultury powinien być domeną działania resortu gospodarki, czy też kultury? Czy w  domenie „gospodarki kulturalnej” powinno uwzględniać się specyfikę narodową, czy też powinna ona być wolna od protekcjonizmu?

Przemysły kultury i przemysły kreatywne stają się coraz ważniejszymi sektorami rozwiniętych gospodarek. Do przemysłów o długiej tradycji rynkowej, jak film, muzyka, media dołączają nowe - gry komputerowe, multimedia. Ich rozwój związany jest nie tylko z innowacjami technologicznymi otwierającymi nowe możliwości ekspresji przed kreatywnymi przedsiębiorcami. Zmieniają się także społeczeństwa i coraz bardziej cenią kulturę czasu wolnego z którą wiąże się rosnący popyt na usługi i produkty przemysłów kultury.

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może powinna podlegać aktywnej polityce państwa? A jeśli tak, to czy rozwój przemysłów kultury powinien być domeną działania resortu gospodarki, czy też kultury? Czy w domenie „gospodarki kulturalnej” powinno uwzględniać się specyfikę narodową, czy też powinna ona być wolna od protekcjonizmu?

Jak zorganizowane są przemysły kultury w innych krajach? Do jakich doświadczeń możemy odwoływać się w Polsce? Czy odrodzenie rodzimego rynku filmowego jest wynikiem polityki państwa, wyrażającej się w działaniu takich instytucji, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy też może raczej jest dziełem przypadku?

Program seminarium:

1. Rozwój przemysłów kultury przemysłów kreatywnych, doświadczenia zagraniczne i krajów, referat prof. Doroty Ilczuk (Fundacja PROcultura);

2. Doświadczenia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF

3. Na styku kultury i technologii, kilka uwag o rozwoju przemysłu gier komputerowych, Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.
 

Materiały do pobrania
prezentacja prof. Doroty Ilczuk