II. Ewolucja czy rewolucja? Instytucje Kultury w dobie You Tube i Naszej Klasy

Data publikacji: 29.04.2010
3 minuty

Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań kulturalnych w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe, takie jak Pirate Bay czy YouTube?

Wyniki projektu badawczego „Młodzi i media” pokazują, że za sprawą internetu wśród młodych ludzi wyłaniają się nowe modele korzystania z  treści kultury. Stawia to przed instytucjami kultury nowe wyzwania –  dziś bowiem kto inny odgrywa rolę dystrybutorów, ale też ekspertów decydujących o tym, co należy i można obejrzeć, przeczytać, czego słuchać, Jak w tej sytuacji instytucje kulturalne mają definiować swoje cele? Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że sformułowanie nowych zasad działania wymaga mapy odmienionej przez internet, a obecne próby opisu pejzażu kulturowego wciąż posługują się starymi kategoriami.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o możliwościach polityki kulturalnej wobec obserwowanych przemian wzorów uczestnictwa w kulturze. Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe, takie jak Pirate Bay czy YouTube? Zastanawialiśmy się jak można próbować mierzyć wpływ nowych technologii na aktywności kulturowe Polaków, bo opisywanie ich w kategoriach sprzedanych biletów czy wypożyczonych książek skazuje nas na wpatrywanie się w drobny fragment tych praktyk.

Adekwatny do rzeczywistości opis jest potrzebny do prowadzenia racjonalnej debaty o polityce kulturalnej w dobie nowych mediów. Racjonalnej, czyli polegającej na ważeniu wszystkich istotnych argumentów, a nie tylko eksponowaniu interesów najlepiej zorganizowanych grup interesariuszy.

 

Program seminarium:

1. Nowe media a praktyki uczestnictwa w kulturze, referat dr. Mirosława Filiciaka (SWPS) i Mateusza Halawy (New School);

2. Komentarze:

- Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej;

- Roman Gutek, prezes Gutek Film;

3. Dyskusja.

 

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik POLITYKA

 

Polecana lektura do pobrania poniżej.