I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej „EUFONIE”

Data publikacji: 25.06.2018
Autor: atobiasz
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją festiwali i koncertów.

 

Data wszczęcia postępowania: 22.06.2018 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej „EUFONIE”.

Opis przedmiotu zamówienia: Zapewnienie wykonania koncertu przez Budapest Festival Orchestra pod dyrekcją Ivána Fischera w dniu 1 grudnia 2018 r. o godzinie 19:30 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  01.12.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.06.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Edward Chudzik