Festiwal „Wschód Kultury - Inny Wymiar”

Data publikacji: 13.06.2019
Autor: awoznicka
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów i festiwali.

 

Data wszczęcia postępowania: 12.06.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Festiwal „Wschód Kultury - Inny Wymiar”

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Festiwalu „Wschód Kultury - Inny Wymiar” w dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r. w Białymstoku, w tym m. in. organizacja koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, pokazów filmowych oraz  przygotowanie zaplecza techniczno-logistycznego wraz z obsługą Festiwalu.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 29.08.2019 – 01.09.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.06.2019 r.

Zastępca  Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Edward Chudzik