Festiwal „Wschód Kultury - Inny Wymiar”

Data publikacji: 13.07.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertów i festiwali.

 

Data wszczęcia postępowania: 10.07.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Festiwal „Wschód Kultury - Inny Wymiar”

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja Festiwalu „Wschód Kultury - Inny Wymiar” w dniach od 20 sierpnia 2020 r. do 23 sierpnia 2020 r. w Białymstoku, w tym m. in. przygotowanie programu Festiwalu, zapewnienie udziału artystów, działania promocyjne, przygotowanie zaplecza techniczno-logistycznego wraz z obsługą Festiwalu.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 23.08.2020 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.07.2020 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

  dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.