Festiwal Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku

Data publikacji: 05.07.2018
Autor: awoznicka
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 05.07.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Festiwal Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja i organizacja Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku w dniach 30 sierpnia do 2 września, w tym opracowanie koncepcji programowej, zapewnienie udziału artystów oraz infrastruktury.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  02.09.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.07.2018 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW