Festiwal Muzyka Mniejszości Narodowych i Etnicznych

08.06.2018
Autor: akazimierczak
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem festiwalu.

 

Data wszczęcia postępowania: 08.06.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Festiwal Muzyka Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

Opis przedmiotu zamówienia: Współrealizacja Festiwalu Muzyka Mniejszości Narodowych i Etnicznych (w tym: opracowanie scenariusza wydarzenia, obsługa prób i koncertów, wynajem sprzętu i jego montaż, zapewnienie udziału artystów)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  do 13.06.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.06.2018 r.

 

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury