Do hymnu – II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych

Data publikacji: 24.01.2019
Autor: akazimierczak
3 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem konkursu.

 

Data wszczęcia postępowania: 24.01.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Do hymnu – II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „Do hymnu” (działania promocyjne i informacyjne, koordynacja, rekrutacja uczestników,  organizacja przesłuchań)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15.08.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.01.2019 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW