DNA miasta 2010 - badania polityki kulturalnej miast

Data publikacji: 31.12.2010
3 minuty

Projekt badawczy DNA Miasta: Diagnoza to kontynuacja działań rozpoczętych w 2008 roku, które koncentrowały się wokół sposobów zwiększania aktywności mieszkańców we wspólnym tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej.

Projekt badawczy DNA Miasta: Diagnoza to kontynuacja działań rozpoczętych w 2008 roku, które koncentrowały się wokół sposobów zwiększania aktywności mieszkańców we wspólnym tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego.

Doświadczenia pierwszych edycji programu zwróciły uwagę badaczy na ważne problemy obecne w wielu polskich miastach:

1. Niski poziom partycypacji obywatelskiej;

2. Częste przypadki kształtowania polityki kulturalnej bez uwzględnienia głosu mieszkańców zainteresowanych kulturą.

Te dwa zagadnienia stały się przedmiotem kompleksowej diagnozy problemu za pomocą różnorodnych metod badawczych.

Impulsem do przyjrzenia się zagadnieniu partycypacji społecznej w obszarze kultury był także fakt, że w 2010 roku jedenaście polskich miast podjęło walkę o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Badacze wybrali cztery kandydujące miasta – Gdańsk, Lublin, Łódź oraz Warszawę, aby dokonać kompleksowej analizy ich starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Badania skupiły się na sposobach uspołeczniania procesu przygotowań. Aplikacje, które składały konkurujące o tytuł ESK2016 miasta były bowiem również rodzajem dokumentu wyznaczającego strategię rozwoju miejskiej kultury. W procesie ich tworzenia nie mogło zabraknąć mieszkańców. Tym bardziej, że jednym z istotnych kryteriów konkursu, „miasto i obywatele”, dotyczy właśnie aktywnej postawy obywateli miasta w kształtowaniu kultury.

 

Materiały do pobrania
DNA miasta 2010 - raport