Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”

Data publikacji: 31.12.2010
2 minuty

Badanie miało charakter ogólnopolski – objęto nim regionalne instytucje kultury w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych domów i ośrodków kultury.

Projekt został zreazlizowany przez Stowarzyszenie Dla Edukacji i Kultury SPOTKANIA.

Pomysł na projekt badawczy dotyczący regionalnych domów i ośrodków kultury (RDK-ów) jest kontynuacją i rozwinięciem badania „Aktywne domy kultury”, które pokazało problemy funkcjonowania gminnych domów kultury, wynikające z ograniczonego lub wręcz całkowitego braku formalnego wsparcia ze strony instytucji o charakterze regionalnym (wojewódzkim, powiatowym).

Za cel niniejszego projektu badawczego obrano badanie i analizę funkcjonowania regionalnych domów i ośrodków kultury, które oparto na monografiach tych instytucji i wywiadach z przedstawicielami samorządów lokalnych. W ten sposób powstało 15 mini – raportów dla poszczególnych województw (nie uwzględniło ono województwa opolskiego, gdzie na początku lat 90. Zlikwidowano Wojewódzki Dom Kultury).

Uzupełnieniem wyłaniającego się na tej podstawie obrazu RDK było badanie współpracy pomiędzy nimi, a lokalnymi domami kultury (DK). Miało ono za cel pokazanie roli pełnionej przez RDK z płaszczyzny instytucjonalnego klienta oraz pomóc w zarysowaniu perspektyw rozwoju.