Analiza naukowa nt.: ”Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury - wstęp do analizy problemu”

Data publikacji: 30.12.2010
1 minuta

Przemysły kultury oraz tzw. działalność nieprodukcyjna (rozumiana jako sztuki performatywne, plastyczne - z wyłączeniem filmu - i instytucje kultury) - składają się na pojęcie sektora kultury. Został on poddany analizie naukowej, którą prezentujemy w posatci raportu: Znaczenie gospodarcze sektora kultury - wstęp do analizy problemu.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

Projekt - o charakterze pilotażowym - polegał na oszacowaniu znaczenia gospodarczego sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Polsce. Objął zdefiniowanie ich pojęcia, ocenę ich znaczenia - udziału w produkcie krajowym brutto oraz zatrudnieniu w Polsce w roku 2008 - oraz propozycję wskaźników do monitorowania zjawiska i zmian w statystyce publicznej, które pozwolą na dokładniejszy i prostszy pomiar znaczenia gospodarczego sektora kultury w Polsce.