Wykonanie koncertów w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Data publikacji: 07.11.2018
Autor: atobiasz
3 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 07.11.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie koncertów w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zapewnienie wykonania koncertów duetu Biosphere / Deathprod 25.11.2018 r. w Teatrze WARSawy oraz zespołu w składzie Jacaszek / Pahkinen / Stronen w Teatrze WARSawy 30.11.2018 r. w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europu Środkowo-Wschodniej EUFONIE.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  25.11.2018 r. godz.17:00 i 30.11.2018 r. godzina 22:00

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.11.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                                                                                           Edward Chudzik