Realizacja koncertów w ramach Projektu "Dziedziniec Kultury"

Data publikacji: 08.07.2019
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertów.

 

Data wszczęcia postępowania: 05.07.2019 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: realizacja koncertów w ramach Projektu „Dziedziniec Kultury”;

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług kulturalnych w związku z Projektem „Dziedziniec Kultury” w Warszawie, w tym: zapewnienie udziału artystów i wykonania przez nich występu artystycznego, oraz obsługa techniczna koncertów w ramach Projektu.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12.07. – 30.08.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.07.2019 r.

 

                                                                                     

                                                                                                                            Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW