„Narodowe Granie. Wiwat Moniuszko”

Data publikacji: 19.04.2019
Autor: akazimierczak
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 18.04.2019 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Narodowe Granie. Wiwat Moniuszko”

 

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa organizacja wydarzenia „Narodowe Granie. Wiwat Moniuszko” (w tym: opracowanie koncepcji artystycznej i scenografii; zapewnienie oświetlenia, reżyserii, udziału artystów, prowadzącego, obsługi koncertu i artystów)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 05.05.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.04.2019 r.

 

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                               Narodowego Centrum Kultury

                                                                                                        dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW