”Codzienność kultury, kultura codzienności”

Data publikacji: 31.12.2010
2 minuty

Konferencja w Elblągu była drugą po Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną? konferencją kulturoznawczą, kontynuującą cykl seminariów poświęconych diagnozie kultury. Wychodząc z założenia, że kultura staje się obecnie  istotnym wymiarem naszego życia codziennego, prelegenci zaprezentowali jej ujęcie socjologiczne, antropologiczne, psychologiczne, językoznawcze oraz artystyczno – estetyczne.

Konferencja została zorganizowana przez Bibliotekę Elbląską im. C.K. Norwida w Elblągu.

Ogólnopolska konferencja kulturoznawcza Codzienność kręci. Codzienność kultury, kultura codzienności, która odbyła się w Bibliotece Elbląskiej im. C.K. Norwida w dniach 28-30 września 2010 r., nawiązywała tematyką do kilku badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez środowiska polskich badaczy społecznych.

Wychodząc od tradycyjnych pojęć i metod analitycznych wypracowanych na polu badań nad kulturą w przeszłości, uczestnicy konferencji chcieli sprawdzić przede wszystkim, na ile zdają one egzamin w konfrontacji ze zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze. Okazuje się bowiem, że to co nazywamy „uczestnictwem w kulturze” przyjmuje dzisiaj zupełnie odmienne formy, aniżeli komentowanie i tworzenie różnorodnych baz danych.

W radzie programowej konferencji zasiedli: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wiesław Godzic, prof. Roch Sulima, prof. Wojciech Burszta, prof. Tomasz Szlendak, prof. Mirosław Duchowski, prof.  Barbara Fatyga, dr Mirosław Pęczak oraz mgr Jacek Nowiński.

 

 

Materiały do pobrania
Program konferencji