Zamówienia publiczne

Formularz wyszukiwania w ramach: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie badania ewaluacyjnego ex-post Programu Bardzo Młoda Kultura

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie ewaluacji podsumowującej 10 lat Giełdy Projektów

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w Polsce na potrzeby projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 19-27 listopada 2021 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Remont elewacji i hydroizolacji ścian fundamentowych zabytkowego Dworu w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Dworu

Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie koncertu przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, biletów kolejowych oraz rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i zagranicą na potrzeby III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufoni

Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja muralu w Pradze w ramach obchodów 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Varia stanowiącej wybór pism krytycznych (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki pt. „Media dwudziestolecia” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Varia (CN: 4901 99 00)