Raporty

Badania

Raporty

Wyników: 497
RAPORT: POLITYKA RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI W SZTUCE, KULTURZE I MEDIACH. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA
Badania

RAPORT: POLITYKA RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI W SZTUCE, KULTURZE I MEDIACH. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA

Tytuł: Gender Equality Policy in the Arts, Culture and Media. Comparative Perspectives Autor: Helmut K. Anheier Hertie School of Governance Rok: 2017

 RAPORT: CULTURE TRACK 2017
Badania

RAPORT: CULTURE TRACK 2017

Tytuł: Culture Track 2017 Autor: LaPlaca Cohen i Kelton Global Rok: 2017

e
Badania

RAPORT: ZWYCZAJE POLAKÓW ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM EBOOKÓW I AUDIOBOOKÓW

Tytuł: Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków Autor: ARC Rynek i Opinia, Virtualo Sp. z o.o. Rok: 2017

Sektory Kreatywne
Badania

RAPORT: ZNACZENIE GOSPODARCZE SEKTORA KULTURY W POLSCE W LATACH 2008-2015

Tytuł: Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015 Autor: Instytut Badań Strukturalnych Rok: 2017

mobile
Badania

RAPORT: POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. DIAGNOZA 2017

Tytuł: Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 Autor: Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, PCG Edukacja, Librus Sp. z o.o. Rok: 2017

Swiatla Malego Miasta
Badania

RAPORT: ŚWIATŁA MAŁEGO MIASTA

Tytuł: Światła Małego Miasta Autor: Instytut Reportażu i Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii przy wsparciu Orange i PBS Rok wydania: 2017

Edukacja muzealna
Badania

RAPORT: OBIEKTY MUZEALNE W DZIAŁANIACH ADRESOWANYCH DO OSÓB Z DEMENCJĄ

Tytuł: Obiekty muzealne w działaniach adresowanych do osób z demencją Autor: Canterbury Christ Church University (Paul M. Camic, Sabina Hulbert i Jeremy Kimmel), „Journal of...

demokracja kulturalna
Badania

RAPORT: W KIERUNKU DEMOKRACJI KULTURALNEJ. PROMOWANIE POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI KULTURY

Tytuł: W kierunku demokracji kulturalnej. Promowanie powszechnej dostępności kultury Autor: King’s College London Rok wydania: 2017

Muzea
Badania

RAPORT: DLACZEGO LUDZIE KOCHAJĄ MUZEA. BADANIE REPUTACJI NAJPOPULARNIEJSZYCH MUZEÓW SZTUKI WŚRÓD ODWIEDZAJĄCYCH

Tytuł: Dlaczego ludzie kochają muzea. Badanie reputacji osiemnastu najpopularniejszych muzeów sztuki wśród odwiedzających  Autor: Cees van Riel, Patricia Heijndijk (Erasmus...

artyści i zdrowie
Badania

RAPORT: ZABURZENIA ŻYWIENIA WŚRÓD MUZYKÓW

Tytuł: Zaburzenia żywienia wśród muzyków Autor: Marianna Evangelia Kapsetaki, Charlie Easmon Rok wydania: 2017

Archeologia
Badania

RAPORT: EUROPEJCZYCY I ARCHEOLOGIA

Tytuł: Europejczycy i archeologia Autor: Inrap, Harris Interactive Rok wydania: 2017

Kondycja gier
Badania

RAPORT: KONDYCJA POLSKIEJ BRANŻY GIER ‘17

Tytuł: Kondycja polskiej branży gier ‘17 Autor: Krakowski Park Technologiczny, Stowarzyszenie Polskie Gry, Fundacja Indie Games Polska, Grupa Onet S.A, Gry-Online S.A. Rok...