Raport: Zobaczmy, co w MIK-u!

Data publikacji: 26.06.2018
2 minuty

Tytuł: Zobaczmy, co w MIK-u! Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku. Raport z badań preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących

Autor: Anna Buchner, Maja Wierzbicka we współpracy z Kają Różdżyńską, Mazowiecki Instytut Kultury

Rok: 2018

Raport powstał na podstawie badań prowadzonych od czerwca do października 2017 roku na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury (MIK). Jest kontynuacją badań dotyczących udziału w kulturze osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem badania była identyfikacja preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących oraz strategii promowania wydarzeń do nich skierowanych, rozpoznanie faktycznego pejzażu oferty kulturalnej, której odbiorcami są osoby z dysfunkcją wzroku, a także ewentualnych barier utrudniających im szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze.

Badanie składało się z analizy danych zastanych (desk research) i dobrych praktyk oraz z pogłębionych wywiadów indywidualnych z pięcioma ekspertami zajmującymi się organizacją wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością, a także z dziesięcioma osobami z dysfunkcją wzroku. Pierwszoplanowym wątkiem przewijającym się w publikacji jest relacja świata niewidomych i świata widzących.

Materiały do pobrania
Zobaczmy, co w MIK-u