Raport: Zaplanuj swoją drugą karierę. Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Raport

24.08.2016
4 minuty

Tytuł: Zaplanuj swoją drugą karierę. Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Raport

Autor: Instytut Muzyki i Tańca (IMiT)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Instytut Muzyki i Tańca (IMiT)

galeria
galeria

Opis: Publikacja jest raportem z przebiegu programu skierowanego do tancerzy. Program miał na celu pomoc osobom profesjonalnie zajmujących się tańcem na każdym etapie kariery. W raporcie znajdziemy główne moduły, z których składa się program oraz opis wstępnych działań. W dalszej kolejności opisano statystyki dotyczące m.in. liczby uczestników w przedziale pomiędzy październikiem 2015 a czerwcem 2016. Przedstawiono także analizę zainteresowania poszczególnymi warsztatami oraz podział na miasta, z których pochodzili biorący udział w konsultacjach tancerze.

***

W październiku 2015 roku rozpoczął się projekt Instytutu Muzyki i Tańca (warszawskiej instytucji powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) skierowany do zawodowych tancerzy pragnących podjąć nową pracę. Raport podsumowuje pierwszą edycję tego programu, w której nabór wniosków trwał od jesieni 2015 roku do jesieni 2016 roku. Przedstawia moduły wchodzące w skład projektu, działania towarzyszące jego uruchomieniu, liczbę oraz miejsca zamieszkania tancerzy uczestniczących w konsultacjach z doradcami zawodowymi, liczbę i tematykę prowadzonych warsztatów, wiek i staż pracy 18 stypendystów programu oraz wybrane przez nich ścieżki kariery zawodowej.

Dokument został opublikowany jako samoistny raport, jednak jest niezwykle krótki i przypomina raczej prezentację, która mogłaby towarzyszyć ustnemu wystąpieniu. Dotyczy to nie tylko jego estetyki i stylistyki (forma graficzna wzorowana na plikach programu PowerPoint, posługiwanie się równoważnikami zdań), lecz także strony kompozycyjnej i merytorycznej. Brakuje jasnego określenia celów projektu i samego raportu, zarysowania i wyjaśnienia struktury tekstu, przejrzystego przedstawienia tematyki wykresów i wskazania wiadomości kontekstowych, które umożliwiłyby interpretację danych (na przykład nie opisany wykres Udział tancerzy w warsztatach wydaje się pokazywać, jaka część tancerzy uczestniczyła w poszczególnych rodzajach warsztatów, ale nie wiemy, w jakiej mierze wynikało to z decyzji tancerzy, a w jakiej – z dostępności danego typu warsztatu).

Wszystko to wypada uznać za wady raportu, który może być nieczytelny dla osób niemających wcześniejszej wiedzy o programie. Dodatkową słabością jest niedostatek informacji o stypendystach: znamy rozkład ich wieku i średni staż pracy, ale nie wiemy nic o cechach takich jak płeć lub wykształcenie. Nie przeprowadzono też rozmów z uczestnikami programu (a przynajmniej o nich nie wspomniano) i nie wiadomo, w jaki sposób jest on przez nich postrzegany. Ocena dokumentu musi być zatem negatywna: to zbiór informacji zaprezentowanych i dobranych w niejasny sposób, trudnych do zinterpretowania i niewiele wnoszących z perspektywy zewnętrznego czytelnika.

 

Stanisław Krawczyk

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: Polska, taniec, przekwalifikowanie, kariera, rynek pracy

Materiały do pobrania
Zaplanuj swoją drugą karierę.