Raport: Zabytek i jego otoczenie

Data publikacji: 27.06.2018
2 minuty

Tytuł: Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu - studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego

Autor: Mazowiecki Instytut Kultury 

Rok: 2017

Dokument powstał w ramach badania „Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność kulturalną i turystyczną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego” realizowanego dla Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem badania było przyjrzenie się temu, w jaki sposób obiekty zabytkowe wpływają na atrakcyjność kulturalną i turystyczną otoczenia. 

Wyszczególniono potencjalne obszary lokalnego wpływu zabytku, którym przyglądano się podczas badania, były to: oferta kulturalna, ekonomia, środowisko naturalne, jakość życia, tożsamość lokalna. Badanie umożliwiło wskazanie głównych czynników sprzyjających i utrudniających rozwój atrakcyjności wybranych miejscowości. Badanie miało charakter pilotażu i służyło dostarczeniu wskazówek pomocnych w prowadzeniu rozbudowanych badań oraz w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju kultury i turystyki w województwie mazowieckim.

Cel stanowiły miejscowości mazowieckie różniące się od siebie parametrami społeczno-administracyjnymi (różny status prawny, liczba mieszkańców), ale należące do tej samej grupy ośrodków, znajdujących się w wyranym oddaleniu od największych miast województwa.

Materiały do pobrania
Zabytek i jego otoczenie (MIK)