RAPORT: W KIERUNKU DEMOKRACJI KULTURALNEJ. PROMOWANIE POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI KULTURY

Data publikacji: 20.10.2017
2 minuty

Tytuł: W kierunku demokracji kulturalnej. Promowanie powszechnej dostępności kultury

Autor: King’s College London

Rok wydania: 2017

demokracja kulturalna
demokracja kulturalna

Sprawozdanie z realizacji 15-miesięcznego projektu badawczego dotyczy różnych zagadnień polityki kulturalnej, w tym – przede wszystkim –  demokratyzacji kultury, wolności w jej współtworzeniu oraz promowania różnych opcji kulturowych. Autorzy raportu przedstawiają interesującą alternatywę dla sposobu budowania wspólnoty kulturowej.

Przedstawione w raporcie wnioski wymagają radykalnego, ale i pragmatycznego podejścia do tematu wspierania sektorów i przemysłów kreatywnych w Wielkiej Brytanii w całym ich bogactwie i różnorodności. Autorzy raportu w swoich poszukiwaniach skupili się na przejawach kreatywności kulturalnej, która jest w ich kraju codziennością, ale często – z różnych powodów –  bywa pomijana.

W sporządzonym przez nich sprawozdaniu odnajdziemy czternaście proponowanych rekomendacji. Pierwsze dziewięć – skierowane do departamentów i agencji rządowych –  ma na celu wyrażenie poparcia dla założeń koncepcji demokracji kulturalnej, w tym równych szans wszystkich twórców w dostępie do państwowych środków finansowania. Pozostałe pięć zaleceń skierowane jest do szerokiego grona interesariuszy, w tym prywatnych mecenasów, fundacji oraz lokalnych decydentów ds. polityki kulturalnej zajmujących się sztuką i kulturą oraz inicjatyw kulturalnych. Ma to na celu wspomaganie rozwoju zintegrowanych strategii mających wspierać twórców oraz ich projekty z pogranicza różnych dziedzin sztuki.

Zasięg: Wielka Brytania

Język: angielski

Słowa kluczowe: polityka kulturalna, demokratyzacja kultury, wspólnota kulturowa

Materiały do pobrania
Towards Cultural Democracy