Raport: Statystyka kultury

Data publikacji: 26.06.2018
1 minuta

Tytuł: Statystyka kultury. Zeszyt metodologiczny

Autor: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie

Rok: 2017

Zeszyt przedstawia metodologię badań realizowanych przez statystykę publiczną w obszarze kultury. Prezentuje zakres podmiotowy i przedmiotowy badań, opis metod badawczych i ich organizację oraz sposoby prezentacji i publikacji danych. Opis badań zawarty w tym zeszycie oparty został na programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Badania statystyczne w tym obszarze mają charakter stały, jak i cykliczny. Dotyczą obiektów i działalności instytucji kultury, działalności w zakresie kinematografii, środków komunikacji masowej, działalności archiwalnej, masowych imprez artystyczno-rozrywkowych, rynku dzieł sztuki, finansów instytucji kultury, wydatków zarówno budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jak i gospodarstw domowych na kulturę, szkolnictwa artystycznego, a także uczestnictwa ludności w kulturze.