Raport: Prywatne pilnie poszukiwane...

13.04.2017
2 minuty

Tytuł: Prywatne pilnie poszukiwane... Badania prywatnych, niepublicznych, rodzinnych ośrodków kultury w województwie mazowieckim 2016

Autor: Marcin Śliwa, Longin Graczyk, Stefania Hrycyk-Kubat, Monika Maciejewska, Ewa Majdecka, Małgorzata Jaszczot (Fundacja Ari Ari) 

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: (Mazowieckie Obserwatorium Kultury) Mazowiecki Instytut Kultury

galeria
galeria

Opis: Publikacja powstała w ramach projektu Prywatne Podmioty Kultury. W sposób wstępny opisuje wyniki badań prowadzonych na Mazowszu w prywatnych ośrodkach kultury. W 2016 roku wyszukiwano tego rodzaju instytucji, by następnie przeprowadzić w nich badania ilościowe i jakościowe. Prowadzono wywiady indywidualne i grupowe (łącznie 17), które pogłębiały wyniki badań sondażowych obejmujących 52 podmioty. Publikacja składa się z kilku rozdziałów, które podzielić można na 2 części – mające charakter uogólniający i będące opisem przypadków. Pierwsze z tekstów opisują metodologię i wyniki badań ilościowych i jakościowych w ujęciu całościowym – wskazują problemy, wyzwania i charakterystyczne dla działalności tego rodzaju podmiotów cechy. Drugi rodzaj to opisy konkretnych inicjatyw, w większości mających miejsce na terenie Warszawy, ale także tych wywodzących się z Radomia czy Falenicy. Pokazują one jak różnorodne w praktyce działania podejmują prywatne ośrodki kultury i jak cenne są dla lokalnych społeczności.

Zasięg: województwo mazowieckie

Język: polski

Słowa kluczowe: prywatny, niepubliczny, rodzinny, ośrodek kultury, Mazowsze, Prywatne Podmioty Kultury, lokalny, regionalny, inicjatywa, sektor kultury

Materiały do pobrania
Prywatne pilnie poszukiwane