Raport: Procesy digitalizacji dziedzictwa. Prawodawstwo, typy repozytoriów i przykłady ich wykorzystania w latach 2004–2014

24.08.2016
2 minuty

Tytuł: Procesy digitalizacji dziedzictwa. Prawodawstwo, typy repozytoriów i przykłady ich wykorzystania w latach 2004–2014

Autor: Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik

Rok wydania raportu: 2015

Finansowanie: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (MIK), MKiDN

galeria
galeria

Opis: Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań dotyczących głównych tendencji i kierunków w prawodawstwie dotyczącym procesu digitalizacji, wstępne skategoryzowanie zróżnicowanych form i sposobów digitalizacji zasobów dostępnych w Internecie oraz sposobów ich wykorzystania przez użytkowników portali internetowych. Badaniem objęto lata 2004-2014. Główną techniką badawczą była analiza zawartości i treści trzech różnych typów publikacji: aktów i dokumentów prawnych, stron internetowych oraz prac magisterskich studentów kierunków społecznych i humanistycznych. W raporcie zaprezentowano zmiany w polityce kulturalnej w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju jak i  w Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiono typy repozytoriów cyfrowych powstałych w analizowanych latach, a także sposoby korzystania z nich przez studentów.

Raport powstał w ramach projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”. 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: digitalizacja, dziedzictwo kulturowe, repozytorium, muzeum, finansowanie, nowe technologie

Materiały do pobrania
Procesy digitalizacji dziedzictwa