Raport: Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli

Data publikacji: 26.06.2018
1 minuta

Tytuł: Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli 

Autor: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka i in., Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

Rok: 2017

Raport przygotowany przez zespół badaczy z Poznania opisuje charakter aktywności kulturalnej mieszkańców poznańskich osiedli i ich potrzeby, a także łączy diagnozę z rekomendacjami na przyszłość w kontekście potencjałów poszczególnych osiedli.

Do badania wybrano 6 osiedli peryferyjnych wobec centrum Poznania i graniczących z pobliskimi gminami podmiejskimi, a metodami pozyskiwania danych była kombinacja ankiet terenowych i telefonicznych, wywiadów zogniskowanych i analizy portali społecznościowych, w połączeniu z obserwacjami na terenie osiedli.