Raport: Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych

Data publikacji: 27.06.2018
1 minuta

Tytuł: Panic! Social Class, Taste and Inequalities in the Creative Industries (2018)

Autor: Dave O'Brien, Orian Brook i Mark Taylor, Create London, Barbican Centre i Arts Emergency

Rok: 2018

Raport „Panikuj!” z 2018 roku porusza tematykę uczestnictwa w brytyjskich przemysłach kreatywnych w kontekście tych grup potencjalnych 
odbiorców i twórców kultury, którzy tradycyjnie uważani są za podatnych na wykluczenie i dyskryminację.

Do poruszanej w raporcie problematyki zaliczają się kwestie, takie jak: struktura demograficzna i zawodowa sektorów kreatywnych, mobilność społeczna, postawy i wartości poszczególnych sektorów rynku pracy, a także elementy składające się na przydatny bądź ograniczający szanse awansu kapitał społeczny.