RAPORT: OCENA UŻYTECZNOŚCI PROGRAMU DOBRY WZÓR

Data publikacji: 16.05.2018
1 minuta

Tytuł: Ocena użyteczności programu Dobry Wzór w promowaniu przez przedsiębiorców swoich projektów, produktów i firm

Autor: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Fundacja CBOS

Rok: 2017

Celem badań była ocena wpływu konkursu Dobry Wzór na działalność gospodarczą jego uczestników. Dobry Wzór to jedyny ogólnopolski konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Co roku w finale prezentowanych jest ponad sto produktów i usług.

W ramach badania ilościowego zrealizowano 155 wywiadów telefonicznych z przedstawicielami przedsiębiorstw, finalistów konkursu, którzy reprezen­towali swoje firmy w kolejnych edycjach wydarzenia w latach 2014–2017. W ramach badania jakościowego przeprowadzono 10 pogłębionych wywia­dów indywidualnych z przedstawicielami przedsiębiorstw, które otrzymały w konkursie nagrodę. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że kon­kurs Dobry Wzór wypracował sobie silną markę wśród odbiorców.

 

POBIERZ RAPORT