Raport: Między kapciami a prosecco. Wydarzenia lokalne z perspektywy organizatorów i uczestników. Raport z badania

24.08.2016
5 minut

Tytuł: Między kapciami a prosecco. Wydarzenia lokalne z perspektywy organizatorów i uczestników. Raport z badania

Autor: Magdalena Łukasiuk, Maria Środoń, Gabriela Bakunowicz, Urszula Baranowska, Daria Borowska, Ewa Denisiuk, Marta Kłosowska, Dorota Kotas, Katarzyna Łuźniak, Marcin Pinkowski, Piotr Rajkowski, Olga Rusinek, Marcin Sędłak, Agnieszka Szajewska, Weronika Urban, Mariusz Wieczorek, Katarzyna Wrońska, Alicja Zembrzuska

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu (UCW)

galeria
galeria

Opis: Zrealizowane przez wolontariuszy UCW badanie dotyczy uczestnictwa w kulturze. W jego ramach przeanalizowano 19 eventów, które następnie pogrupowano w 8 kategorii. Przeprowadzono także 14 wywiadów indywidualnych z organizatorami i uczestnikami oraz wzięto pod uwagę materiały promocyjne zamieszczone na stronach internetowych i plakatach dotyczących danego wydarzenia. Za podstawowy cel obrano ustalenie powodów, dla których jedne osoby decydują się na udział w lokalnych wydarzeniach, a inne wolą zostać w domu. Autorzy zastanawiają się także nad samą kategorią „wydarzenia lokalnego” i starają się wywieść jego definicję z przeprowadzonych badań. Autorzy podejmują refleksję na temat motywacji stojących nie tylko za uczestnictwem, ale też organizacją poszczególnych imprez i przedstawiają wpływ czynników takich jak pogoda czy miejsce na popularność danego wydarzenia. Ponadto raport zawiera zestaw rekomendacji skierowanych do organizatorów wydarzeń lokalnych.

***

Raport powstał w wyniku badania przeprowadzonego w ramach III edycji Programu Wolontariatu Badawczego, w której uczestniczyli studenci, doktoranci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (przebieg prac koordynowali adiunkci Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW). Celem było ustalenie, dlaczego tylko część mieszkańców miasta uczestniczy w wydarzeniach lokalnych, a kontekstem – narastający od lat 90. XX wieku kryzys lokalności oraz jej obecny renesans.

Oprócz analizy danych zastanych badacze posłużyli się obserwacją uczestniczącą 19 wydarzeń zorganizowanych między lutym a czerwcem 2016 roku, metodą autoetnograficzną (w 35 przypadkach), wywiadami (3 rozmowy z organizatorami wydarzeń i 11 rozmów z ich uczestnikami) oraz analizą plakatów i zdjęć. Wydarzenia zostały podzielone na kilka typów: rozrywkowo-integracyjne, patriotyczne, artystyczne, lifestyle’owe, edukacyjne, krajoznawcze (miastoznawcze), konsultacyjne oraz ideowe.

Pod względem formalnym dokument przypomina prezentację programu PowerPoint (choć jest znacząco dłuższy niż typowe pliki tego rodzaju). To zdecydowanie przyspiesza lekturę, ale też utrudnia głębsze przedstawienie wskazywanych zagadnień. Tekst raczej sygnalizuje i opisuje poszczególne problemy, niż je analizuje; dosyć często powstaje też wrażenie, że zbliżone treści można byłoby opracować intuicyjnie, bez dogłębnych obserwacji empirycznych (dotyczy to także wniosków i rekomendacji). Równocześnie całość mogłaby być nieco staranniej opracowana pod względem wizualnym – parokrotnie zdarzają się serie kilku lub nawet kilkunastu slajdów o jednakowej oprawie graficznej.

Prawdopodobnie najciekawszym merytorycznie fragmentem raportu jest część poświęcona plakatom. Zbadano je dość dokładnie i wielostronnie, oceniając pod kątem kilku kryteriów (czytelności, klarowności, rozpoznawalności, wiarygodności, zauważalności). Zaprezentowano również rozbudowane rekomendacje dla organizatorów wydarzeń lokalnych. W tych dwu miejscach przynajmniej część wypracowanych kategorii i zaleceń prawdopodobnie okaże się nieoczywista dla czytelników i użyteczna dla innych badaczy. W pozostałych miejscach – niekoniecznie.

Ocena raportu nie powinna być zbyt surowa, nie tylko ze względu na jego częściowo ćwiczeniowy charakter, ale też z powodu ograniczonych środków. Warto jednak mieć świadomość, że nie jest to w pełni fachowe opracowanie, i dostosować do tego swoje oczekiwania.

Stanisław Krawczyk

Język: polski

Zasięg: Warszawa

Słowa kluczowe: Polska, Warszawa, partycypacja, uczestnictwo w kulturze, wydarzenia lokalne, lokalność

Materiały do pobrania
Między kapciami a prosecco