Raport: Lokalne centra kultury: działania a diagnozy

13.04.2017
1 minuta

Tytuł: Lokalne centra kultury: działania a diagnozy

Autor: Jagoda Komusińska, Wojciech Kowalik, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Stycharz (Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych)

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: MKiDN

galeria
galeria

Opis: Raport przedstawia wyniki analizy punktowej programu dotacyjnego Obserwatorium Kultury. Badacze porównali wyniki powstałych w ramach tego programu raportów dotyczących lokalnych centrów kultury z sytuacją zastaną w 8 wybranych małopolskich instytucjach. W ramach badania przeanalizowano dokładnie treść publikacji - w tym także zawarte w nich rekomendacje. Badanie jakościowe przeprowadzone w wybranych centrach kultury wykazało, że choć widać pozytywną zmianę w rozwoju instytucji (np. większą różnorodność tematyczną), to jednak jest ona powolna i fragmentaryczna. Powstaje w oderwaniu od rekomendacji sformułowanych w wyniku badań finansowanych przez Obserwatorium Kultury, a kadry kultury - zwłaszcza z lokalnych instytucji - potrzebują szczególnego wsparcia, by mogły się rozwijać i szkolić.

Zasięg: Polska, małopolska

Język: polski

Słowa kluczowe: dom kultury, centrum kultury, społeczność lokalna, lokalny, regionalny, Obserwatorium Kultury, rekomendacje, raporty, dotacje, badania

Materiały do pobrania
Lokalne centra kultury