Raport: Kultura - obecna!

Data publikacji: 26.06.2018
1 minuta

Tytuł: Kultura - obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz strategia rozwoju kultury w perspektywie 2020+

Autor: Urząd Miejski Wrocławia, Strefa Kultury Wrocław

Rok: 2018

Projekt dokumentu powstał w ramach współpracy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Strefy Kultury Wrocław (do grudnia 2017 Biura Festiwalowego Impart 2016). Dokument Programowy określa w perspektywie średniookresowej cele oraz priorytetowe zadania Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Kultury jako podmiotów koordynujących politykę kulturalną Wrocławia. Zadaniem Dokumentu Programowego Rozwoju Kultury Wrocław 2020+ jest nadanie tej refleksji uporządkowanej form.

 

RAPORT DOSTĘPNY POD LINKIEM