Raport: Jarocin Festiwal 2017

Data publikacji: 18.07.2018
1 minuta

Tytuł: Jarocin Festiwal 2017

Autor: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

Rok: 2017

Między 14 a 16 lipca zespół ankieterów koordynowany przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM w Poznianiu przeprowadził badanie publicznośći festiwalu w Jarocinie. Objęło ono 340 uczestników imprezy, a jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to jak zmieniła się publiczność Jarocin Festiwal.

Istotnym elementem badania była analiza opinii uczestników festiwalu na temat nowej formuły imprezy. Badanie miało umożliwić zrozumienie motywacji poszczególnych grup jej odbiorców. Inicjatorem był Urząd Miejski w Jarocinie. Prezentowane przez autorów raportu dane dotyczą kwestii fundamentalnych z punktu widzenia planowania pryszłych edycji festiwalu.