Raport: Global Art Market 2017

Data publikacji: 27.06.2018
2 minuty

Tytuł: Global Art Market 2017

Autor: Artprice

Rok: 2018

Publikacja portalu Artprice zbierającego informacje o aukcjach sztuki obejmuje zarówno tradycyjny zachodni rynek, jak i wschodzący, zyskujący z każdym rokiem na znaczeniu rynek wschodni. W ubiegłym roku obrót dziełami sztuki na publicznych aukcjach wyniósł łącznie niemal 15 mld USD, co stanowi wzrost o jedną piątą w stosunku do wcześniejszego analogicznego okresu. Rynek sztuki odnotowuje wzrost po dwóch latach spadków. W 2017 roku sprzedano publicznie przeszło 500 tys. dzieł (wzrost o 3 punkty procentowe), a odsetek dzieł oferowanych, lecz niesprzedanych wyniósł 34% (spadek o 2 punkty procentowe).

Autorzy raportu twierdzą, że wzrost obrotów dziełami sztuki związany jest ze wzrostem liczby transakcji, a nie wyższymi cenami pojedynczych prac. Najbardziej spektakularny wynik aukcyjny osiągnął obraz Leonarda da Vinci „Salvator Mundi”, wylicytowany za 450 mln USD. Stanowi to jednak wyjątek – podobnie jak w poprzednich latach, ponad połowę sprzedanych dzieł nabyto za mniej niż 1200 USD. Tym niemniej, jak twierdzą eksperci, należy w najbliższym czasie spodziewać się przekroczenia przez rynek aukcyjny kolejnej bariery – miliarda dolarów za dzieło sztuki. Największą rewolucją ostatnich dekad było zrównanie cen dzieł artystów współczesnych z pracami tzw. dawnych mistrzów. W najbliższych latach okaże się, czy ceny tych pierwszych utrzymają się na obecnym wysokim poziomie, czy może rynek dokona korekty. Raport odnotowuje ponadto wzrost znaczenia zakupów dokonywanych przez muzea. Instytucje kultury decydują się coraz częściej na nabycie kosztownych dzieł, licząc na przyszłe wpływy ze sprzedaży biletów. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I RAPORT DOSTĘPNE POD LINKIEM