Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki

Data publikacji: 28.06.2018
1 minuta

Tytuł: Repayable Finance in the Arts and Cultural Sector

Autor: Nesta

Rok: 2018

Bariery ekonomiczne obecne w kulturze i sztuce wymuszają na organizacjach szukanie finansowania swojej działalności alternatywnymi ścieżkami. Choć tradycyjnymi źródłami pozostają wciąż granty i subwencje, przekazywane zwykle w sformalizowany, przewidywalny i regularny sposób, można również zauważyć wzrost znaczenia instrumentów finansowania zwrotnego (repayable finance) – pożyczek, kredytów itp. Praktyka szukania inwestycji w ten sposób to na razie zjawisko niezbyt często spotykane, bowiem zaledwie 15% badanych organizacji sektora kulturalnego w Wielkiej Brytanii miało do czynienia z tego typu instrumentami.