Raport: European Cultural Foundation. Annual Report

24.08.2016
1 minuta

Tytuł: European Cultural Foundation. Annual Report

Autor: ECF (European Cultural Foundation)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: ECF, Prins Bernhard Cultuurfonds

galeria
galeria

Opis: European Cultural Foundation (ECF) to niezależna holenderska organizacja, która działa na rzecz wymiany kulturowej w Europie – jej wsparcia i inicjowania. Publikacja jest rocznym sprawozdaniem z działalności fundacji. W raporcie znajdziemy przegląd grantów i współpracy partnerskiej, wraz z wykazem kosztów poszczególnych działań. Działalność omówiona w sprawozdaniu podzielona została tematycznie. Największe fundusze zostały przekazane w ramach działalności na rzecz „łączenia polityk kulturalnych i praktyki”. Wsparcie finansowe otrzymały także projekty z obszarów „umacniania i angażowania” oraz „łączenia źródeł wiedzy”. W raporcie poszczególne obszary zostały szczegółowo omówione.

Język: angielski

Zasięg: Unia Europejska

Słowa kluczowe: Unia Europejska, finansowanie kultury, wymiana kulturowa, ECF, polityka kulturalna, działalność kulturalna, fundacja