RAPORT: DOSTĘP DO KULTURY W UNII EUROPEJSKIEJ

Data publikacji: 16.05.2018
1 minuta

Tytuł: Access to Culture in the European Union

Autor: Magdalena Pasikowska-Schnass (Members' Research Service), Directorate-General for Parliamentary Research Service

Rok: 2017

Raport został przygotowany na zlecenie i zaadresowany do członków Parla­mentu Europejskiego i podlegających im kadr. 

W oparciu o dane z badań takich jak Eurostat, Eurobarometr, teksty naukowe i wykładnie prawno-polityczne sporządzone we wcześniejszych fazach integracji europejskiej, raport przywołuje zarówno filozoficzne i socjologiczne uzasadnienia ważności kultury, jak i empiryczne wskazówki określające zróżnicowanie w sposobach rozumienia, uczestniczenia w kulturze na tery­torium państw członkowskich, a także pokazuje, gdzie pojawiają się bariery instytucjonalne w dostępie do niej.