Raport: Diagnozy w kulturze

Data publikacji: 26.06.2018
2 minuty

Tytuł: Diagnozy w kulturze. Badania i analizy w projektowaniu i wdrażaniu samorządowych polityk kulturalnych

Autor: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Rok: 2018

 

Publikacja została wydana przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji działający na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Czy polityki kulturalne oparte są na dowodach? – wpływ diagnoz na projektowanie samorządowych polityk sektora kultury”.

Celem raportu było przedstawienie analizy tego, jak diagnozy, działania ewaluacyjne, badania społeczne i działalność ekspertów wpływają na konstruowanie samorządowych polityk kulturalnych, a w szczególności w jakim zakresie szeroko pojęta działalność diagnostyczna jest częścią procesów decyzyjnych związanych z programowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć w obszarze kultury. Analiza oparta została na badaniach terenowych polegających na rozpoznaniu 12 studiów przypadku. Były to różnego rodzaju długofalowe przedsięwzięcia i programy realizowane przez samorządy regionalne i metropolitalne w obszarze kultury.

Przeprowadzono wizyty studyjne, analizowano dokumentację (w tym dokumenty związane z prowadzoną działalnością diagnostyczną) oraz przeprowadzono wywiady z decydentami, urzędnikami, menadżerami, badaczami i ekspertami zaangażowanymi w te przedsięwzięcia.