RAPORT: BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

Data publikacji: 20.06.2018
2 minuty

Tytuł: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z badań ilościowy

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska (kierownik naukowy projektu), Paulina Hojda, Małgorzata Lendzion, Sylwia Wrona, Barbara Siorek (koordynator projektu)

Rok: 2017

W badaniu wzięło udział piętnaście spośród dziewiętnastu polskich publicznych uczelni artystycznych. Są to wszystkie publiczne uczelnie plastyczne (7), wszystkie publiczne uczelnie teatralno-filmowe (3), cztery publiczne uczelnie muzyczne (z 8 istniejących) oraz jedna publiczna uczelnia plastyczno-muzyczna (jedyna o takim profilu w Polsce).

Badaniem objęto absolwentów magisterskich studiów jednolitych oraz studiów drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, roczniki 2013/2014 oraz 2015/2016, zgodnie z założeniami badań panelowych, tj. ankietowaniem absolwentów po roku oraz po trzech latach od uzyskania dyplomu. 

Wyniki badań zaprezntowano w czterech odsłonach. Pierwsza z nich to obecna sytuacja zawodowa i artystyczna absolwentów uczelni artystycznych, w szczególności z uwzględnieniem ich aktywności edukacyjnej, artystycznej, wykonywanego zawodu, form stosunku pracy i posiadanych umów, wreszcie wysokości zarobków. W drugiej części przedstawiono opinie absolwentów o studiowaniu na uczelni artystycznej: motywacje wyboru konkretnego kierunku i ocenę satysfakcji ze studiów, jak również samoocenę własnej aktywności zawodowej i artystycznej podczas studiów. Trzecia odsłona wyników badań to opinie absolwentów na temat poprawy czy doskonalenia oferty dydaktycznej uczelni.

Raport został zrealizowany w ramach projektu Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych finansowanego z Programu Ministra Kultury „Obserwatorium Kultury”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Ze wszystkimi raportami badawczymi, które powstały w projekcie do tej pory można zapoznać się na stronie: www.artystapostudiach.pl