Baza raportów

W Bazie raportów gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych. Zamieszczamy raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 575
Badania
Raport Dostępności 2018
Tytuł: Raport Dostępności 2018
Autor: Fundacja Widzialni
Rok: 2018
Badania
Finansowanie usług publicznych w obszarze kultury
Tytuł: Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Autor: GUS
Rok: 2018
Badania
Kultura i sztuka a filantropia
Tytuł: Sztuka i kultura rdzenną częścią filantropii (Arts and culture at the core of philanthropy)
Autor: European Foundation Centre
Rok: 2018
Badania
Cultural infrastructure index
Tytuł: Cultural infrastructure index
Autor: AEA Consulting
Rok: 2018
Badania
Raport: W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce
Tytuł: W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2018
Badania
Raport: Jarocin Festiwal 2017

Tytuł: Jarocin Festiwal 2017 Autor: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Rok: 2017

Badania
Raport: Muzea i przemysły kreatywne

Tytuł: Muzea i przemysły kreatywne: praca w toku (Museums and Creative Industries: In Progress) Autor: Ineta Zelča Sīmansone (kierownik projektu) i in., NEMO Working Group...

Badania
Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Tytuł: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Autor: Biblioteka Narodowa
Rok: 2018
Badania
Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki

Tytuł: Repayable Finance in the Arts and Cultural Sector Autor: Nesta Rok: 2018

Badania
Raport końcowy: Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej

Tytuł: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014 Autor: Małopolski Instytut Kultury Rok: 2018

Badania
Rynek sztuki 2018

Tytuł: The Art Market 2018 Autor: Clare McAndrew, ART BASEL i UBS Rok: 2018

Badania
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Tytuł: Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim Autor: Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium Rok: 2017